Föreningen

Om Luleå Hembygdsgille

Luleå Hembygdsgille bildades 1956 och tillhör Riksorganisationen Svenska Folkdansringen.

 

Vårt främsta mål är att bevara och förmedla folklig kultur och tradition. Det innebär att barn, ungdomar och vuxna är välkomna till vår förening för att delta och ha roligt tillsammans.

Bli medlem i Luleå Hembygdsgille

Som medlem i Luleå Hembygdsgille (LHG) kan du delta i föreningens aktiviteter, kurser och andra arrangemang.

 

Du blir också automatiskt medlem i riksorganisationen Svenska Folkdansringen och tillhör Övre Norrlands distrikt, där du även får möjlighet att delta i och inspireras av en mängd arrangemang runt om i landet.

 

 

Medlemsavgiften är:

150 kr för barn och ungdomar under 25 år.

350 kr för övriga, 25 år och äldre.

 

Avgiften betalas in på postgironummer 48 31 75-6

 

Skriv på inbetalningskorten vem/vilka inbetalningen avser och meddela eventuella ändringar då vi vill ha en komplett medlemslista. Har ni en e-post adress så får ni gärna ange den också för att vi ska kunna skicka ut information via e-post.

 

Som medlem så får du:

Medlemspris på lokala distriktskurser, distriktskurser och rikskurser.

Medlemspris på föreningsresor och andra aktiviteter.

Föreningstidningen Bladet som utkommer ca 4 gånger/år.

 

Varmt välkommen till vår förening!

Styrelsen

Ordförande Mats Blomqvist

Sekreterare: Gudrun Arnbjargardottir

Kassör Helene Törnqvist

Ledamot Göran Mattsson

Ledamot Monica Nilsson

 

Sektioner

Dans

Eva Espling-Mattsson, sammankallande

Jonas Nilsson

Anna-Greta Wallmark

 

Musik

Stellan Backman, sammankallande

Mats Nordström

Göran Mattsson

 

Dräkt, slöjd och hembygd

Gudrun Holmbom, sammankallande

Leif Rydén

Ingela Ahlqvist

Anita J Harnesk

Christer Lundin

Angelica Backman, dräktansvarig

 

Barn och ungdom

Lina Espling, sammankallande

Emma Espling

 

Kommittéer

Stämmokommittéen

Siv Brandén

Mats Blomqvist

Gerd Söderlund

 

Våffelkommittéen

Siv Andersson

Kristina Drugge

 

Övriga ombud

Redaktör Bladet

Katrin Lundström

 

Webbredaktör lulehembygsgille.se

Maria Åberg Andersson

 

Webbredaktör spelmanstamman.se

Mats Blomqvist

 

Uthyrningsansvarig

Elisabet Martinsson

 

Köksråd

Christer Lundin

Harriet Andersson

 

Husråd

Kristina Drugge

Christer Lundin

 

Valberedning

Göran Mattsson

Vakant