Nyheter

Hösten 2017

Reparation av Gillestugan

Reparation av gärdesgården sker lördagen den 7/10

(fortsättning på söndagen om vi inte hunnit bli klar)

Vi startar kl 9.00. Är du intresserad så dyker du upp den tiden.

Ta med dig den mat och fika du vill ha under dagen, kaffe finns. Även

arbetshandskar och oömma kläder kan vara bra att ta med.

Välkommen!

Dräkt och Slöjdsektionen

 

Bladet

 

Nästa stoppdatum för Bladet

är den 22 nov 2017

 

bladet@lulehembygdsgille.se

Medlemsavgift 2017

Avgiften för medlem över 25 år

350 kr. För övriga 150 kr.

 

Betalas till Plusgiro 48 31 75-6

 

Kom ihåg uppge namn vid betalning

Anmäl e-post- adress- och telefonnummerändring till Helene Törnqvist hos.tornqvist@hotmail.com