Föreningen

Om Luleå Hembygdsgille

Luleå Hembygdsgille bildades 1956  och tillhör Riksorganisationen  Svenska Folkdansringen.


Vårt främsta mål är att bevara och förmedla folklig kultur och tradition. Det innebär att barn, ungdomar och vuxna är välkomna till vår förening för att delta och ha roligt tillsammans.

Bli medlem i Luleå Hembygdsgille

Som medlem i Luleå Hembygdsgille (LHG) kan du delta i föreningens aktiviteter, kurser och andra arrangemang.


Du blir också automatiskt medlem i riksorganisationen Svenska Folkdansringen och tillhör Övre Norrlands distrikt, där du även får möjlighet att delta i och inspireras av en mängd arrangemang runt om i landet.


Som medlem så får du:

Medlemspris på lokala distriktskurser, distriktskurser och rikskurser.

Medlemspris på föreningsresor och andra aktiviteter.

Föreningstidningen Bladet som utkommer ca 4 gånger/år.


Läs mer om medlemsavgiften här


Varmt välkommen till vår förening!

Styrelsen

Ordförande Ingela Ahlqvist

Vice ordförande: Kristina Drugge

Sekreterare: Gudrun Arnbjargardottir

Kassör Helene Törnqvist

Ledamot (musik) Göran Mattsson

Ledamot (dans) Elisabeth Johansson Hallin

Suppleant Anders Ölund


Revisor Minna Brodin, sammankallande
Revisor Mats Blomqvist
Revisorsuppelant Jonas Nilsson
Revisorsuppleant Anna-Lena Palmqvist


Sektioner

Dans

Eva Espling-Mattsson, sammankallande

Jonas Nilsson

Anna-Greta Wallmark

Elisabeth Johansson Hallin


Musik

Stellan Backman, sammankallande

Mats Nordström

Göran Mattsson


Dräkt, slöjd och hembygd

Gudrun Holmbom, sammankallande

Leif Rydén

Ingela Ahlqvist

Anita Johansson Harnesk

Christer Lundin

Monica Nilsson


Kommittéer

Stämmokommittéen

Siv Brandén

Mats Blomqvist

Gerd Söderlund


Övriga ombud

Redaktör Bladet

Katrin Lundström


Webbredaktör

Maria Åberg Andersson


Dräktansvarig

Angelica Backman


Uthyrning Gillestugan

Elisabet Martinsson, bokning

Mats Blomqvist, visning

Göran Mattsson, materialinköp

Anna Holmbom, nyckel


Husråd

Christer Lundin

Harriet Andersson Wallin

Göran Mattsson


Valberedning

Stellan Backman, sammankallande

Robert Ahlqvist