Föreningen

Om Luleå Hembygdsgille

Luleå Hembygdsgille bildades 1956  och tillhör Riksorganisationen  Svenska Folkdansringen.


Vårt främsta mål är att bevara och förmedla folklig kultur och tradition. Det innebär att barn, ungdomar och vuxna är välkomna till vår förening för att delta och ha roligt tillsammans.

Bli medlem i Luleå Hembygdsgille

Som medlem i Luleå Hembygdsgille (LHG) kan du delta i föreningens aktiviteter, kurser och andra arrangemang.


Du blir också automatiskt medlem i riksorganisationen Svenska Folkdansringen och tillhör Övre Norrlands distrikt, där du även får möjlighet att delta i och inspireras av en mängd arrangemang runt om i landet.Medlemsavgiften är:

150 kr för barn och ungdomar under 25 år.

350 kr för övriga, 25 år och äldre.


Avgiften betalas in på postgironummer  48 31 75-6


Skriv på inbetalningskorten vem/vilka inbetalningen avser och meddela eventuella ändringar då vi vill ha en komplett medlemslista. Har ni en e-post adress så får ni gärna ange den också för att vi ska kunna skicka ut information via e-post.


Som medlem så får du:

Medlemspris på lokala distriktskurser, distriktskurser och rikskurser.

Medlemspris på föreningsresor och andra aktiviteter.

Föreningstidningen Bladet som utkommer ca 4 gånger/år.


Varmt välkommen till vår förening!

Styrelsen

Ordförande Robert Ahlqvist

Vice ordförande: Kristina Drugge

Sekreterare: Gudrun Arnbjargardottir

Kassör Helene Törnqvist

Ledamot (musik) Göran Mattsson

Ledamot (dans) Carina Wikström

Ledamot (slöjd) Ingela Ahlquist


Sektioner

Dans

Eva Espling-Mattsson, sammankallande

Jonas Nilsson

Anna-Greta Wallmark

Carina Wikström


Musik

Stellan Backman, sammankallande

Mats Nordström

Göran Mattsson


Dräkt, slöjd och hembygd

Gudrun Holmbom, sammankallande

Leif Rydén

Ingela Ahlqvist

Anita Johansson Harnesk

Christer Lundin


Kommittéer

Stämmokommittéen

Siv Brandén

Mats Blomqvist

Gerd Söderlund


Våffelkommittéen

Kerstin Drugge

Gudrun Arnbjargardottir


Övriga ombud

Redaktör Bladet

Katrin Lundström


Webbredaktör

Maria Åberg Andersson


Dräktansvarig

Angelica Backman


Uthyrning Gillestugan

Elisabet Martinsson

Mats Blomqvist

Göran Mattsson

Anna Holmbom


Husråd

Christer Lundin

Harriet Andersson Wallin

Göran Mattsson


Valberedning

Göran Mattsson

Vakant