Gillestugan

Gillestugan

Gillestugan är en del av kulturarvet i Gammelstad. Huset är centralt placerad med närhet till Nederluleå kyrka och Friluftsmuseet Hägnan. Både interiör och exteriör är bevarad i sin ursprungligt gamla prägel.


Huset ägs av Luleå kommun och sedan 1985 har Luleå Hembygdsgille hyrt huset till sin föreningslokal, där det nu bedrivs dans, musik, hantverk och andra aktiviteter.


Gamla skolan eller mellanskolan är ursprungligen från hemma nr 1 i Bälinge by, som ligger på södra sidan om älven där det uppfördes på 1880-talet men såldes på grund av dödsfall i familjen. Det såldes till Gammelstad där det skulle uppföras på den så kallade tältgärdan (idag före detta vägförvaltningens område). Så blev dock inte fallet och huset såldes vidare till dåvarande Nederluleå kommun ca 1890.


Kommunen flyttade huset till dess nuvarande plats (huset har flyttats en bit från vägen vid renoveringen), en skolsal inreddes och västerväggens fönster sattes igen samtidigt som östersidans fönster förstorades. Huset fungerade som skola till 1932 då eleverna fick flytta över till den nybyggda Kyrkbyskolan (före detta Sandåkersskolan).


Huset såldes vidare till F. Wigren som använde det till bleckplåtsfabrik/plåtslageri fram till 1971. Då köpte Norrbottens Museum byggnaden i avsikt att bevara den som ett ovanligt bevarat exemplar på skola och offentlig byggnad.


I början av 80-talet gick Länsstyrelsen in som nyttjare och tillika huvudman för en ansökan om att upprustningen skulle utföras som ett beredskapsarbete. Ansökan beviljades och arbetet utfördes i två etapper. Etapp 1 (1982-83) som i huvudsak omfattade flyttningen och utvändig restaurering av byggnaden och upprustning av bodan. Etapp 2 (1984) omfattade interiören.

Uthyrning

Gillestugan kan hyras och är lämpligt för dop, minnesstunder och andra lugnare fester.


Lokalen rymmer 60 personer och har fullt utrustat kök.


Grannarna ska respekteras och inga störande ljud efter kl 22:00.


För bokning och upplysningar kontakta

Elisabet Martinsson via mail gillestugan@lulehembygdsgille.se