Nyheter

 

Danskurs, fortsättningskurs i folklig dans

 

Jonas, Gunilla, Minna, Carina och Stellan (spelman), startar en fortsättningskurs måndagen den 20 januari, kl 18.30, i Luleå Hembygdsgilles föreningslokal.


Du kommer att få lära dig varianter på de vanliga "gammeldanserna" samt även lära dig en enklare grundpolska. Vi kommer också att lära ut några danser som är typiska för Norrbotten och några gemensamma danser.


Vi lär ut alla danserna från grunden och lägger mycket stor vikt vid känslan i dansen. Därför försöker vi hellre lägga tid på till exempel teknik och kroppshållning istället för att lära ut alltför många danser. Vår målsättning är att det ska vara en njutning att dansa!


Du bör ha grundkunskaper i gammeldans men vi börjar med repetition av de vanliga gammeldanserna de två första kurstillfällena.


Vi använder både levande och inspelad musik vid utlärningen. Varje kurstillfälle är ca två timmar med en kortare paus i mitten, totalt 10 tillfällen.

För anmälan och information, ring Jonas eller Gunilla, tel 0920-25 70 73 eller 070-2932326, efter 18.00 eller skicka ett mail till jonas.kyrkbyn@telia.com

Välkommen!

 

 

Polskegruppen Danskul

 

Gillets polskedansgrupp Danskul, dansar på söndagar kl 18.30 i Gillestugan.

 

Nya och gamla dansare hälsas välkomna. Vi är en blandad grupp, med både yngre och äldre, vana och mer ovana, dansare.

 

Har du inte dansat polskor tidigare, så kom gärna och prova. Det är bra om du har dansat lite gammeldans tidigare, eller har dansvana av annan dans.

 

Ledare: Eva E-M. Info via  mail dans@lulehembygdsgille.se.

dans@lulehembygdsgille.se.

 

 

 

Balkandans

I Luleå Hembygdsgille kan du även dansa internationella folkdanser. 

Vi dansar mest på ring och sladd, och man behöver inte vara parvis.

 

Vi dansar på tisdagar, kom gärna och prova på.

 

Information

Elisabet Martinsson elisabengt@telia.com

eller Christer Wallin christerwallin08@gmail.com

 


Vintern 2020

Föreningsmöte


Föreningsmöte torsdagen den 30 januari kl 19 i Gillestugan.
VÄLKOMNA!

Bladet


Nästa stoppdatum för Bladet

är den 6 februari 2020


bladet@lulehembygdsgille.se

Medlemsavgift 2020

Avgiften för medlem över 25 år

350 kr. För övriga 150 kr.


Betalas till Plusgiro 48 31 75-6 senast 31 januari 2020


Kom ihåg uppge namn vid betalning

Anmäl e-post- adress- och telefonnummerändring till Helene Törnqvist hos.tornqvist@telia.com