Nyheter

Medlemsavgift

Medlemsavgift 2024

Avgiften för medlem över 25 år

400 kr. För övriga 200 kr.


Betalas till Plusgiro 48 31 75-6 


Kom ihåg uppge namn vid betalning

Anmäl e-post- adress- och telefonnummerändring till Helene Törnqvist hos.tornqvist@gmail.com

Bladet

Nästa stoppdatum för Bladet

är den 4 april 2024


bladet@lulehembygdsgille.se


Musik


Söndagar mellan 16:00 – 18:00 hälsar vi gamla och nya musiker välkomna att spela med oss. Du bör behärska ditt instrument men alla instrument är välkomna.


Lokal: Gillestugan, RUTVIKSVÄGEN 11.


HAR DU FRÅGOR? RING STELLAN BACKMAN PÅ 072-216 10 09
ELLER MAIL PÅ stellan_backman@hotmail.comTräslöjd 


Vi träffas tisdagkvällar på jämna veckor mellan 18:30 – 21:30, Stadsöskolans slöjdlokal och slöjdar med det som faller oss in. 


Terminen har redan smygstartat men du/ni är varmt välkomna att komma med.


Kanske har du gamla ofullbordade slöjdalster liggande eller har du alltid varit sugen på
att göra din egen kniv eller kåsa? Kanske vill du renovera en tramporgel? Även annan hårdslöjd som tex luffarslöjd/trådslöjd går naturligtvis bra.


Vi hjälper varandra med goda råd och idéer och umgås i glada vänners lag.
(OBS! Alltid kafferast så ta med termosen!) 


FÖR ANMÄLAN OCH FRÅGOR: RING STELLAN BACKMAN PÅ 072-216 10 09
ELLER MAIL PÅ stellan_backman@hotmail.com