Barn och ungdom

Barn och ungdom

Om du är ungdom och är intresserad av att dansa, spela, sjunga och/eller slöjda kontakta oss!


Medlemspris för barn och ungdomar upp till 25 år är 150 kr per år.


E-post till barn- och ungdomssektionen: bus@lulehembygdsgille.se