Dräkt och slöjd

Dräkt och slöjd

Inom  dräkt och slöjd har vi många olika aktiviteter inom  både mjukslöjd och hårdslöjd.


Slöjdträffar

Dräkt- och slöjdsektionen samlas några gånger per år utifrån det behov som uppstår och efterfrågas. Ibland är det helgkurser i exempelvis luffarslöjd, korgmålning, knivtillverkning eller snickeri.


När det gäller mjukslöjd finns det bland annat möjlighet att få hjälp med frågor angående de dräkter vi har i länet och annan traditionell mjukslöjd.


Kontakta gärna oss via e-post på: dosoh@lulehembygdsgille.se


Har du något förslag på vad du vill göra för slöjdaktivitet, hör av dig till någon av oss i Dräkt o Slöjd sektionen.


Ingen föranmälan till våra aktiviteter, alla som har lust är välkomna! Vi bjuder på fika. Om det finns frågor kontakta Anita anita.jh@mail.se  eller Gudrun ghkickan45@gmail.com


Slöjdaktiviteter

Dräktinformation

Här nedan finner du information om några av de dräkter som finns i Norrbottens län. Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.


Kvinnodräkt från Nederluleå

Mansdräkt från Norrbotten

Kvinnodräkt från Överkalix

Mansdräkt från Överkalix

Norrbottens bygdedräkt 1956

1912-års Norrbottensdräkt

Dräktinformationen togs fram i samarbete mellan Svenska Folkdansringen, Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Hemslöjdskonsulenterna i det gemensamma kontaktforumet Dräktrådet.


Dräktrådet i Norrbottens län