Dräkt och slöjd

Dräkt och slöjd

Inom  dräkt och slöjd har vi många olika aktiviteter inom  både mjukslöjd och hårdslöjd.


Slöjdträffar

Dräkt- och slöjdsektionen samlas några gånger per år utifrån det behov som uppstår och efterfrågas. Ibland är det helgkurser i exempelvis luffarslöjd, korgmålning, knivtillverkning eller snickeri.


När det gäller mjukslöjd finns det bland annat möjlighet att få hjälp med frågor angående de dräkter vi har i länet och annan traditionell mjukslöjd.


Kontakta gärna oss via e-post på: dosoh@lulehembygdsgille.se

Har du något förslag på vad du vill göra för slöjdaktivitet, hör av dig till någon av oss i Dräkt o Slöjd sektionen. Ingen föranmälan till våra aktiviteter, alla som har lust är välkomna! Vi bjuder på fika. Om det finns frågor kontakta Anita anita.jh@mail.se  eller Gudrun ghkickan45@gmail.com

Träslöjd

Är du intresserad av att träffas och slöjda i träslöjdslokal?


Vi träffas två gånger per månad på tisdagkvällar mellan 18:30 – 21:30, i Stadsöskolans slöjdlokal,
och slöjdar med det som faller oss in.


Kanske har du gamla ofullbordade slöjdalster liggande eller har du alltid varit sugen på
att göra din egen kniv eller kåsa? Kanske vill du renovera en tramporgel?


Även annan hårdslöjd som tex luffarslöjd/trådslöjd går naturligtvis bra.


Vi hjälper varandra med goda råd och idéer och umgås i glada vänners lag.
(OBS! Alltid kafferast så ta med termosen!)


FÖR ANMÄLAN OCH FRÅGOR: RING STELLAN BACKMAN PÅ 070-610 08 76
ELLER MAIL PÅ stellan_backman@hotmail.com

Dräktinformation

Här nedan finner du information om några av de dräkter som finns i Norrbottens län. Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.


Kvinnodräkt från Nederluleå

Mansdräkt från Norrbotten

Kvinnodräkt från Överkalix

Mansdräkt från Överkalix

Norrbottens bygdedräkt 1956

1912-års Norrbottensdräkt

Dräktinformationen togs fram i samarbete mellan Svenska Folkdansringen, Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Hemslöjdskonsulenterna i det gemensamma kontaktforumet Dräktrådet.


Dräktrådet i Norrbottens län