Slöjda med oss


Dräktkultur, slöjd och hantverk är självklara delar i vår förening. Vi har många olika aktiviteter inom både mjukslöjd och hårdslöjd.

Slöjdträffar


Dräkt- och slöjdsektionen samlas några gånger per år utifrån det behov som uppstår och efterfrågas. Ibland är det helgkurser i exempelvis luffarslöjd, korgmålning, knivtillverkning eller snickeri.


När det gäller mjukslöjd finns det bland annat möjlighet att få hjälp med frågor angående de dräkter vi har i länet och annan traditionell mjukslöjd.


Kontakta gärna oss via e-post på: dosoh@lulehembygdsgille.se

Träslöjd


Är du intresserad av att träffas och slöjda i träslöjdslokal?

Vi träffas två gånger per månad på tisdagkvällar (jämna veckor) mellan kl 18:30 – 21:30 i Stadsöskolans slöjdlokal och slöjdar med det som faller oss in.


Kanske har du gamla ofullbordade slöjdalster liggande eller har du alltid varit sugen på att göra din egen kniv eller kåsa? Kanske vill du renovera en tramporgel? 

Även annan hårdslöjd som exempelvis luffarslöjd/trådslöjd går naturligtvis bra.


Vi hjälper varandra med goda råd och idéer och umgås i glada vänners lag. (OBS. Vi har alltid en kafferast så ta med termosen!)


FÖR ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Kontakta Stellan Backman på 070-610 08 76
eller via e-post stellan_backman@hotmail.com

Dräktinformation


Här nedan finner du information om några av de dräkter som finns i Norrbottens län. Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.Dräktinformationen togs fram i samarbete mellan Svenska Folkdansringen, Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Hemslöjdskonsulenterna i det gemensamma kontaktforumet Dräktrådet.


Dräktrådet i Norrbottens län

unsplash